انجام مصاحبه یکی از سنگ بناهای پژوهش کیفی است. گفته‌میشود برای گردآوری داده‌های کیفی از مصاحبه استفاده می‌شود. این موضوع جای بحث دارد که آیا آنچه ما در پژوهش کیفی گردآوری می‌کنیم داده است یا دانش. اما هرکدام که باشد نحوه سوال کردن، گوش سپردن به مصاحبه شونده، جلب اعتماد او و پیش بردن فرایند مصاحبه بسیار حساس است. هرچه مصاحبه خوبتر برگزار شود داده‌ها (یا دانش) معتبرتری را میتوان گردآورد. مطلب زیر را استاد ارجمندم، دکتر مهراد، در وبگاه لینکداین به اشتراک گذاشتند و من هم آن را به دلخواه فارسی کردم. 


ادامه مطلب ...