آشنایی با مقالات ISI

این دستنامه ضمن مروری مختصر بر سفر طولانی انسان امروزی در تولید نشریات علمی و سازمان دادن به آنها، روشی را که از سال های دهه  ی شصت میلادی؛ یعنی حدود پنجاه سال کماکان پابرجا بوده است معرفی میکند. مجلاتی که به ISI معروف شده اند از نظر اعتبار علمی دست کم در نیم قرن اخیر رقیبی نداشته اند و بدین لحاظ برای هر عضو هیات علمی و دانشجوی تحصیلات تکمیلی واجب است که آنها را بشناسد و برای چاپ مقاله ی خود در آنها تلاش کند. اغلب مدرسان دوره های نگارش مقالات علمی بر این عقیده اند که حتی قبل از نگارش مقاله ای برای مجله ی ISI میباست آن مجله شناسایی و به طور مختصر مطالعه و سبک و سیاق سردبیری آن بررسی شود. 

در صورتی که نیاز به نسخه ی کامل این دست نامه داشتید با ای میل من به نشانی mokhtari213@gmail.com مکاتبه بفرمایید. 


ادامه مطلب ...