چه لزومی به مطالعه فلسفه ی علم در دوره ی دکتری هست؟ آیا نمیتوان صرفا به کتابهای روش تحقیق که تعدادشان زیاد و مطالبشان هم مفصل است اکتفا کرد؟ اگر خواستیم  مطالعه فلسفه علم را شروع کنیم با کدام کتاب شروع کنیم بهتر است؟

همانطور که از اسم دوره ی دکتری PhD برمی آید، سرنام واژه های لاتینی philosophiae doctor است که معنی آن در انگلیسی میشود Doctor of Philosophy یعنی دکتر در فلسفه. خوب حالا دکتر یعنی چه؟ دکتر در زبان لاتین معادل انگیسی teacher و در زبان انگلیسی میانه به معنی آدم دانشمند، دانا یا فاضل    learned person آمده است. پس دکتری PhD که امروزه خیلی مرسوم شده و برخی از آدمها به صرف داشتن مدرک آن در میهمانیها و مجالس خودمانی و غیر خودمانی اظهار فضل میکنند به معنی آدمی است که در فلسفه ی یک امر تخصصی خبره است. فلسفه از ریشه یونانی philosophia  معادل انگلیسی love of wisdom  به معنی عاشق دانایی آمده است. این آدم باید به دنبال ریشه های پدیدار شناختی و هستی شناختی امور باشد و صرف پر کردن چند پرسش نامه و پیمایش و مصاحبه های عمیق و سطحی یا فرمول های ساده و پیچیده نمیتواند از او متخصصی فاضل بسازد. اخیرا مصاحبه ای را خواندم از آقای محمدپور جامعه شناس مولف کتابهای ضد روش و روش روش و فراروش که از جهاتی سازنده است:


ادامه مطلب ...