معرفی کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی

اطلاعات کتابشناختی:

کیوی، ریمون، کامپنهود، لوک وان، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: توتیا،1381.

کتابی قدیمی است که نویسندگان دانشمند کتاب، آن را در سال 1988 به نشر سپردند. با گذشت بیش از دو دهه از نشر کتاب و در زمانی که روش تحقیق در بازار کتاب ایران جزو منابع پرتیراژ، پرفروش  و پرخواننده است؛ این کتاب هنوز تازه است. خاصه به دلیل آن که کتابهای تالیف وطنی جدید هر روز روشهای تازه ای را ترجمه و به عنوان روش تحقیق راهی بازار نشر میکنند. در این کتاب که با ترجمه ی خوانا و کم اشتباه استاد محترم دکتر عبدالحسین نیک گهر به فارسی برگردان شده است خواننده با الفبای پژوهش به زبانی ساده و بی تکلف آشنا میشود. در کتاب، بارها تاکید میشود که زبان پیچیده و استفاده از الفاظ تخصصی ناآشنا یا به قول انگلیسیها jargonدر یک پژوهش اصیل قابل قبول نیست. بخشی از کتاب:

"...محقق چاره ای ندارد جز آن که به عقب برگردد و اندیشیدن درباره ی موضوع تحقیقش را یاد بگیرد؛ اندک متونی را که با دقت انتخاب شده عمقی بخواند..."

"... قانون کمترین تلاش قاعده اصلی در کار پژوهش است."

نویسندگان کتاب بر پرسش آغازی خوب تاکید دارند و آن را یکی از ویژگی های پژوهش خوب میدانند.

"بهترین قطب نما برای جهت یابی در انتخاب متون خواندنی، پرسش آغازی خوب است."

کتاب روش جالب و بدیعی را برای مطالعه منابع اطلاعاتی منتخب برای انجام مرور نوشته ها(literature review) پیشنهاد میکند . این روش را جدول مطالعه خواندند و با مثالی گویا آن را توضیح دادند.

یکی دیگر از ویژگیهای برجسته کتاب، تعریف روش علمی به صورت نمودار و دنبال کردن نمودار در کل فصول کتاب است. در ابتدای هر فصل خواننده با مشاهده نمودار روش علمی  سرنخ مطالب را به راحتی و در یک نگاه به دست می آورد.

/ 1 نظر / 39 بازدید