مقاله مروری ژورنالیستی

امروز مقاله ای از جناب آقای دکتر مسعود نیلی، استاد دانشگاه، در روزنامه شرق خواندم با عنوان «مسیرهای رشد اقتصادی» که بسیار شبیه مقالات مروری اما از نوع همه فهم و ژورنالیستی آن بود. نیلی اندیشه ای اقتصادی را از ابتدا با ذکر نام مقاله و پژوهشگری که پدیدآورنده ی آن بود بیان و عناصر اصلی آن را ذکر کرد. زیبایی این کار از یک سو  در عامه فهم بودن آن و از سوی دیگر مستند بودن آن است. بررسی سیر تطور این اندیشه سرانجام به متکامل شدن آن و نگارش کتابهای پژوهشی و عمومی انجامید. نشان دادن اینکه چگونه یک اندیشه علمی در طول زمان و توسط پژوهندگان گوناگون متکامل میشود قصه‌ی زیبای علم است که نیوتن آن را با عنوان «ایستادن بر شانه‌های غول» توصیف می‌کند. این مقاله را میتوانید در روزنامه شرق روز شنبه 21تیر 1393 مطالعه بفرمائید.

مطالعه این مقاله، اندیشه ای را برای نگارش مقاله‌ی مروری به ذهن من متبادر کرد؛  که انتظار می‌رود دانشجوی دکتری در انتهای سال اول تحصیلات خود(در نظام پژوهش‌محور) و احتمالا سال سوم (در نظام آموزش محور)، به رشته تحریر درآورد. دانشجو باید برداشتی همچون مقاله فوق از موضوع مورد مطالعه اش داشته باشد و سپس با جزئیات و استدلال‌های دقیق آنها را به صورت نقشه‌ای زمانی و اندیشه‌ای ترسیم کند. این برداشت کلی و سطح بالا فقط با مطالعه دقیق و همه جانبه منابع و براساس یک نقشه‌ی ذهنی از مسیر تکاملی اندیشه در مقالات منتشره حاصل میشود. برخی اندیشه‌ها به صورت فرضیه یا ایده ای ساده در طول  زمان تایید نمیشوند و برخی تایید و تکمیل میشوند. شناختن شکاف در یافته ها و تاکید بیشتر بر سوالات به جای پاسخ‌ها وظیفه پژوهشگر در این مرحله است.

/ 0 نظر / 106 بازدید