نقد بیرحمانه و دوستی مشفقانه

منتقد یک اثر، ایده، مقاله یا سخنرانی نباید به شخصیت پدیدآورنده، لباسش، روابط شخصی اش و خلاصه حریم خصوصی او کاری داشته باشد و فقط اندیشه های او را نقد کند. در سوی دیگر پدیدآورنده ی اثر مورد نقد قرار دارد که نباید تصور خیلی بزرگی از خود داشته باشد. خود بزرگ بینی در علم جایی ندارد. اغلب نظریه های علمی که در زمانی مورد ستایش همگان بودند، عاقبت رد شدند. حتی اغلب نظراتی که ما در کلاسهای درس مورد بحث و بررسی قرار میدهیم عمر چندانی ندارند. در میانه ی این دو نفر که یکی منتقد و دیگری صاحب اثر مورد نقد است باید پروتکلی باشد که روابط را تنظیم کند. این پروتکل میتواند نوشته یا نانوشته  شامل مسائل اخلاقی و فنی باشد.

/ 0 نظر / 9 بازدید