روش تحقیق؟

آیا تحقیق روش دارد؟ به هرحال تحقیق انجام شده روشی داشته است. مشکل از آنجا پیدا میشود که مقوله ای به نام روش تحقیق پیشاپیش تجویز و خیلی ها از آن در زمینه های گوناگون پژوهشی پیروی میکنند. به عبارت دیگر روش اصالت پیدا میکند. ببی در مقدمه کتاب «پژوهش علوم اجتماعی در عمل» با ظرافت به این نکته اشاره میکند. وی در مورد هدفهای نگارش کتاب به سه هدف مهم میپردازد. اول درک اصول کندو کاو علمی، دوم شناخت روشهای تثبیت شده پژوهش و سوم تعدیل روشهای تثبیت شده در هرجا که شرایط پژوهش متفاوت باشد. ببی با ظرافت به این نکته اشاره میکند که در درجه اول روشها و تکنیک هایی هستند که در پژوهش های مختلف به خوبی از عهده کار برآمده اند و شاید بتوان از آنها در شرایط مشابه استفاده کرد. ولی پژوهشگر نباید چشم بسته باشد و کورکورانه در هر شرایطی از روشهای تکراری استفاده کند. برای مثال امروزه در حوزه پژوهشهای کمی استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه مقبولیت زیادی یافته است اما بسیاری از پژوهشگران بدون مطالعه دقیق و صرفا به دلیل وقت اندکی که دارند در همه ی پژوهشهای خود از این روش و ابزار استفاده میکنند. واقعا باید دید که پژوهشهای مکانیکی که مثل خط تولید پشت هم انواع گزارشهای طرح های تحقیقاتی و مقالات را در مجله های علمی پژوهشی و آی‌اس‌آی چاپ میکنند تا چه حد به مسائل و شکاف های پژوهشی میپردازند.

/ 0 نظر / 59 بازدید