لزوم فلسفه علم در دوره دکتری

پارادایم بالاترین سطح انتزاع نظری و تلقی در باب واقعیت یا پدیده است؛ هر پارادایمی باید دارای مواضع روش‏شناختی خاص خود باشد. روش‏شناسی با تسخیر معرفت سروکار دارد. در مقابل، روش تکنیکی‏ترین و واضح‏ترین سطح برخورد با واقعیت است. بگذارید مثالی بزنم. پارادایم اثبات‏گرایی از نظر روش‏شناختی متکی به کمی‏گرایی و منطق قیاسی ـ فرضیه‏ای است و در سطح روش مثلاً روش‏های آزمایشی و پیمایشی را تجویز می‏کند. پارادایم‏های دیگر نیز مانند تفسیرگرایی یا پست‏مدرنیسم و غیره به همین شیوه عمل می‏کنند.

درک رابطه ی بین  پارادایم و روش که یکی در فضای فلسفی و دیگری در فضای تکنیکی قرار دارد بسیار مهم است و این میسر نمیشود مگر به مطالعه عمیق فلسفه ی علم و درک رابطه ی بین اپیستمولوژی ، آنتولوژی ، متدولوژی و متد که البته همه ی اینها کلمات انگلیسی هستند که من آنها را به فارسی برنگرداندم.

اگر به کتابی ساده و کاربردی فقط برای آغاز کار احتیاج دارید به نظرم با اثر سمیر اکاشا شروع کنید:


این کتاب از مجموعه "دانش معاصر" توسط انتشارات فرهنگ معاصر چاپ شده است.

فهرست  کتاب دربردارنده مطالب زیر است:

فصل ۱:علم چیست

فصل ۲:استدلال علمی

فصل ۳:تبیین در علم

فصل ۴:رئالیسم و ضد رئالیسم

فصل ۵:تحول علمی و انقلاب علمی

فصل ۶:مسائل فلسفی فیزیک, زیست شناسی و روان شناسی

فصل ۷:علم و منتقدانش

/ 0 نظر / 40 بازدید