گراندد تئوری

برای درک مفهوم گراندد تئوری که یکی از رویکردهای کیفی در پژوهش حوزه ی علوم اجتماعی است وبگاه خوبی در منچستر پیدا کردم که در پیوند زیر یافت میشود. در پایین صفحه یک فیلم آموزشی 40 دقیقه ای به شرح مفهوم گراندد تئوری می پردازد.

 

http://www.methods.manchester.ac.uk/methods/groundedtheory/

 

نشانی بالا را خط زدم چون تغییر کرد و نشانی زیر در تقسیم بندی جدید دانشگاه منچستر برای گراندد تئوری جایگزین شد؛ که آن را از تقسیم بندی پژوهش کیفی خارج و در زمره «رویکردهای نظری» قرار داد.  

http://methods.manchester.ac.uk/resources/categories/theoretical/grounded/

/ 0 نظر / 279 بازدید