رابطه ی چرخه پژوهش تا نشر و کاوش اطلاعات

این تصویر یکی از بهترین روایت های بیان رابطه ی بین پژوهش، نشر وکاوش اطلاعات است. در لابلای واژه هایی که در چرخه ی فوق درج شده دنیایی از مفاهیم و فرایندهای علمی نهفته است. این چرخه دارای چهار لایه است. بیرونی ترین لایه به منابع اطلاعاتی دست اول، دست دوم و دست سوم اشاره دارد. در لایه ی بعدی همان منابع به تفصیل و مورد به مورد نام برده شده  است. البته منحصر به این موارد نیست. در لایه ی درونی تر فرایندی که منجر به محصولات یاد شده گردید نام برده و سرانجام در درونی ترین لایه جهت چرخش دایره را نشان میدهد که در جهت عقربه های ساعت تولید اطلاعات و دانش و در خلاف آن کاوش و بازیابی اطلاعات صورت میگیرد.

ذکر چندنمونه از منابع، روشنگر خواهد بود.

ژورنال چیست؟ از سویی مجله ای علمی است و از سوی دیگر دفترچه یادداشت روزانه دانشور(کلمه ی دانشور را برای کسی گرفته ام که به طور حرفه ای با تولید و استفاده از دانش سروکار دارد اعم از دانشجو، دانشگر و دانشمند). برای من تعبیر دوم از معنی ژورنال یا روزنگاشت علمی خیلی جالب است. در توصیه ای که برای دانشجوی دکتری در یکی از دانشگاه های معتبر میخواندم آماده بود که برای خودتان یک روزنگاشت علمی درست کنید و هرروز کارهایی را که در راستای نگارش پایان نامه انجام میدهید در آن یادداشت کنید. در آن اندیشه های خود را بنویسید، شکل بکشید، نقل قول کنید و حتی مزاح.

آن گونه که از تصویر فوق برداشت میشود، همه ی مواردی که کرسول در کتاب خود آنها را در ردیف منابع دوم قرار داد جزو منابع دست اول محسوب میشود. مثلا مقاله ی علمی ژورنال و مقالات کنفرانسها ولی مقالات مروری جزو منابع ردیف دوم است.

سوال: کتاب درسی (text book) جزو کدام دسته منابع است؟ دست اول، دست دوم، دست سوم

/ 0 نظر / 21 بازدید