معرفی کتاب پژوهش اجتماعی در عمل

 

Title: the Practice of Social Research(13th edition), by Earl Babbie, published by Wadsworth: Cengage Learning

کتاب ارزشمند «ارل ببی» جامعه شناس آمریکایی در سال 2012 به ویرایش سیزدهم رسید. واقعا چه چیزی این کتاب را اینقدر ارزشمند میکند که به ویرایش سیزدهم میرسد؟ نگاه نویسنده به مقوله پژوهش عمیق و غنی است. او در جای جای اثر خود مثالهایی را ارائه میکند که در درجه اول نشان میدهد خودش فهمیده که ماجرا چیست. شوخ طبعی او سبب گیرایی بیشتر کارش میشود.البته در این اثر چیزی در مورد چارچوب های آمیخته در پژوهش mixed methods ننوشته است که سبب ناخشنودی من شد. «ببی» رویکردی هولوگرافیک به کتاب دارد. برای پیاده سازی چنین رویکردی در کتابش از همان ابتدا کل مفهوم کتاب را در یک پاراگراف خلاصه میکند و سپس مرحله به مرحله آن را باز میکند و بسط میدهد. در بخش اول کتاب او به موضوع کندو کاو انسان و علم ؛ پارادایم ؛ تئوری و پژوهش اجتماعی و اخلاق و سیاست د رپژوهش اجتماعی میپردازد.

کتاب با این جمله آغاز میشود: «این کتاب درباره دانستن چیزهاست_ نه اینکه چه چیزهایی را میدانیم بلکه چگونه میدانیم». «چیز» ی که در جمله بالا آمده بعدا به واقعیت تعبیر میشود و ببی به دنبال این است که واقعیت چیست و چگونه میتوان آن را شناخت.

«واقعیت واقعا یعنی چه؟». عنوان یکی از قشنگ‌ترین قسمت های کتاب است که طی آن «ببی» واقعیت را از سه زاویه‌ی پیشامدرن، مدرن و پسامدرن بررسی میکند. تصاویر کتاب واقعا گویاست. برخی کاریکاتورهایی که برای تفهیم مبحث درج شده عالی است. ویرایش سال 2007 کتاب به صورت رایگان در اینترنت هست.

/ 1 نظر / 125 بازدید
مریم نظری

سلام و سپاس بابت به اشتراک گذاری تجربه عمیق خود از پژوهش. به گمانم «انجام/اجرای پژوهش اجتماعی» هم ترجمه مناسبی برای این عنوان کتاب باشد.