روایی و پایایی در پژوهش کیفی: روایی(قسمت دوم)

  1. درگیری طولانی مدت پژوهشگر با فضای پژوهشی و مشاهدات مداوم او در محیط پژوهش از جمله اعتمادسازی با افراد موضوع پژوهش، فراگیری فرهنگ آن محیط و کنترل بدفهمی های ناشی از مداخله های پژوهشگر یا مطلعان؛
  2. مثلث سازی(Triangulation) از طریق گردآوری شواهداز منابع مختلف شامل تئوری های گوناگون،آدم های جورواجور، منابع اطلاعاتی متنوع و شیوه های گوناگون،
  3. کنترل بیرونی پژوهش از طریق داوری یا گزارش شخص ثالث: گوبا و لینکلن «گزارشگر شخص ثالث» را وکیل مدافع شیطان میداند. یعنی کسی که پژوهشگر را صادق نگاه میدارد؛ از او پرسش های دشواری درباره ی روش ها، معانی و تفسیرها میکند و صبورانه به سخنان او گوش میدهد.
  4. در تحلیل موردی منفی (negative case analysis) پژوهشگر فرضیه ها را همزمان با پیشرفت پرس و جو در پرتو شواهد ناقض اصلاح میکند.
  5. روشنگری پژوهشگر از همان ابتدا در مورد سوگیری های احتمالی خود با ذکر تجربیات قبلی،سوگیریها و تمایلاتی که احتمالا تفسیرها و رویکردهای مطالعه را شکل داده اند؛
  6. تکنیکی که لینکلن و گوبا آن را حیاتی‌ترین کنترل برای تثبیت اعتبار می‌دانند دریافت نظر شرکت کنندگان در پژوهش در باره ی اعتبار یافته ها و تفسیرهاست. برای این کار میتوان یافته ها، تفسیرها و نتایج پژوهش را در گروهی کانونی متشکل از شرکت کنندگان در پژوهش مورد قضاوت قرار داد.
  7. توضیح مفصل و غنی(thick description) خوانندگان را برای قضاوت در مورد قابل انتقال بودن یافته ها کمک میکند. با این توصیف دقیق، خواننده میتواند تصمیم بگیرد آیا میتواند داده ها، روشها یا یافته های ارائه شده در پژوهش را در محیط دیگری به کار گیرد یا خیر.
  8. داوران بیرونی: به نظر لینکلن و گوبا این داور مثل حسابرس مالی است. او از بیرون فضای پژوهش آن را زیر نظر میگیرد و مشخص میکند که آیا یافته‌ها، تفاسیر و نتایج توسط داده ها پشتیبانی میشود یا خیر.

برگرفته از :

Creswell, John, Qualitative inquirey and research design: choosing among five approaches, sage, 2007. pp. 201-220

/ 1 نظر / 671 بازدید
فروتنی

با سلام و تشکر از ترجمه روان متن، من ترجمه این کتاب را خریداری کردم و چند بار همین تیتر را مطالعه کردم اما هرگز اینچنین ساده و روان نبودترجمه شما واقعا روان و قابل درک است. متشکرم